Tin tức

Kênh tin tức và sự kiện của Hanel luôn luôn cập nhật những tin tức mới nhất về kinh doanh, sản xuất, sản phẩm và các sự kiện của Công ty cũng như thị trường.
HANEL TỔ CHỨC LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH  ĐIỀU ĐỘNG BỔ NHIỆM CÁN BỘ CHỦ CHỐT

HANEL TỔ CHỨC LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU ĐỘNG BỔ NHIỆM CÁN BỘ CHỦ CHỐT

Ngày 27/9, tại trụ sở Công ty, Ban lãnh đạo Hanel đã tổ chức Lễ công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm 4 nhân sự chủ chốt cấp quản ...
Xem thêm
CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ CẦN TRỢ LỰC BỨT PHÁ

CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ CẦN TRỢ LỰC BỨT PHÁ

Các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ đang cần tăng cường nguồn lực, khả năng ứng dụng khoa học công nghệ qua đó nâng cao chất lượng sản phẩm và sức ...
Xem thêm
TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG 2023

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG 2023

Kế hoạch số 01/KH-HANEL ngày 01/02/2023 của Công ty CP Hanel:
Xem thêm
TỔNG GIÁM ĐỐC HANEL ĐƯỢC VINH DANH NỮ DOANH NHÂN ASEAN – AWEN AWARD 2023

TỔNG GIÁM ĐỐC HANEL ĐƯỢC VINH DANH NỮ DOANH NHÂN ASEAN – AWEN AWARD 2023

Trong số các doanh nhân nữ ASEAN có nhiều thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh và điều hành doanh nghiệp năm 2023 được Mạng lưới Doanh nhân Nữ ...
Xem thêm
CÁN BỘ CHỦ CHỐT CỦA HANEL HOÀN THÀNH TỐT KHÓA BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG – AN NINH NĂM 2023

CÁN BỘ CHỦ CHỐT CỦA HANEL HOÀN THÀNH TỐT KHÓA BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG – AN NINH NĂM 2023

Ngày 31/8/2023, 10/10 cán bộ chủ chốt được Hanel cử tham dự khóa bồi dưỡng đã đạt kết quả Khá và Giỏi, trong đó có 4 cán bộ đạt loại Giỏi ...
Xem thêm
TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG 2022

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG 2022

Căn cứ Kế hoạch số 10-02/KH-HANEL ngày 10/02/2022 về việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Công ty CP Hanel cung cấp các nội ...
Xem thêm
TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG 2021

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG 2021

Căn cứ Kế hoạch số 25-03/KH-HANEL ngày 25/03/2021 về việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Công ty CP Hanel cung cấp các nội ...
Xem thêm
Đối tác: