Cung cấp hạ tầng viễn thông công cộng

Cung cấp hạ tầng viễn thông công cộng

Ngày 28/12/2012, Cục Viễn thông- Bộ Thông tin và Truyền thông đã chính thức cấp Giấy phép số 638/GP-CVT cho Công ty Cổ phần Truyền thông Hanel - công ty con của Công ty Cổ phần Hanel được thiết lập mạng viễn thông công cộng. Theo đó, Công ty Hanelcom được phép ...
Xem chi tiết
Đối tác: