Hanel-CSF được thành lập vào ngày 09/09/2009, là liên doanh giữa Công ty Cổ phần Truyền thông Hanel, công ty Toàn Cầu của Việt Nam, tập đoàn CSF của Malaysia, Công ty SITEM của Thái Lan.
Giới thiệu chung về trung tâm dữ liệu tiêu chuẩn quốc tế Hanel-CSF

Giới thiệu chung về trung tâm dữ liệu tiêu chuẩn quốc tế Hanel-CSF

Hanel-CSF được thành lập vào ngày 09/09/2009, là liên doanh giữa Công ty Cổ phần Truyền thông Hanel, công ty Toàn Cầu của Việt Nam, tập đoàn CSF của Malaysia, Công ty SITEM của Thái Lan.
Xem chi tiết
Đối tác: