Tin nội bộ

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG 2023

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG 2023

Kế hoạch số 01/KH-HANEL ngày 01/02/2023 của Công ty CP Hanel:
Xem thêm
TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG 2022

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG 2022

Căn cứ Kế hoạch số 10-02/KH-HANEL ngày 10/02/2022 về việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Công ty CP Hanel cung cấp các nội ...
Xem thêm
TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG 2021

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG 2021

Căn cứ Kế hoạch số 25-03/KH-HANEL ngày 25/03/2021 về việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Công ty CP Hanel cung cấp các nội ...
Xem thêm
HANEL THI ĐẤU GIAO HỮU BÓNG ĐÁ VỚI PHÒNG AN NINH KINH TẾ - CÔNG AN TP HN

HANEL THI ĐẤU GIAO HỮU BÓNG ĐÁ VỚI PHÒNG AN NINH KINH TẾ - CÔNG AN TP HN

Nằm trong các hoạt động mừng ngày thành lập lực lượng Công an Nhân dân 19/8/1945 – 19/8/2016, ngày 18/8/2016 tại sân vận động Phòng không Không quân đã diễn ra ...
Xem thêm
Hanel tổ chức Đại hội CNVC bất thường phục vụ Công tác Cổ phần hóa Công ty

Hanel tổ chức Đại hội CNVC bất thường phục vụ Công tác Cổ phần hóa Công ty

Nhằm mục đích tiếp tục triển khai công tác cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Hanel theo quyết định số 2845/QĐ-UBND ngày 27/5/2014 của UBND thành phố Hà Nội. Tổ ...
Xem thêm
Cuộc sống @ Hanel: Về đích thành công

Cuộc sống @ Hanel: Về đích thành công

Cuộc sống @ Hanel: Về đích thành công
Xem thêm
Đối tác: