KHU CÔNG VIÊN CNTT TẬP TRUNG QUẢNG NINH

KHU CÔNG VIÊN CNTT TẬP TRUNG QUẢNG NINH

Khu Công viên CNTT tập trung Quảng Ninh sẽ là khu tập trung các hoạt động nghiên cứu - phát triển, đào tạo, sản xuất và kinh doanh sản phẩm, dịch vụ khu CNTT, cung cấp hạ tầng, cung ứng dịch vụ khu CNTT cho các tổ chức, doanh nghiệp, các hoạt động khác liên quan đến CNTT.
Xem chi tiết
Khu công viên công nghệ phần mềm Hà Nội (Khu công nghệ thông tin tập trung) tại quận Long Biên, Hà Nội

Khu công viên công nghệ phần mềm Hà Nội (Khu công nghệ thông tin tập trung) tại quận Long Biên, Hà Nội

Xây dựng Khu CVCNPM Hà Nội trên diện tích 32,14 ha cung cấp hạ tầng công nghệ hiện đại và lý tưởng cho các doanh nghiệp công nghệ thông tin  của Việt Nam và quốc tế. Cung cấp môi trường sinh thái lý tưởng cho mô hình sinh sống-làm việc–học tập –giải trí, góp phần phát triển nền kinh tế tri thức và nền công nghiệp CNTT tại Việt Nam
Xem chi tiết
Đối tác: