Các Giải Pháp Chính Quyền Điện Tử, Dịch Vụ Công

Hanel – nhà cung cấp hàng đầu về nền tảng công nghệ phát triển chính quyền điện tử gắn liền với cải cách hành chính hỗ trợ chính quyền chuyển đổi từ hình thức quản lý sang hình thức phục vụ. Phát triển từ những thành công của một loạt dự án chính quyền điện tử tại hệ thống cổng thông tin Hà Nội, hệ thống tổng thể chính quyền điện tử Đà Nẵng, hệ thống kiểm soát thủ tục hành chính – Bộ Tư Pháp, các dịch vụ công mức 4 – Bộ Giao Thông, Bộ Y Tế … Hanel tiếp tục đầu tư làm chủ các công nghệ chính quyền điện tử của giai đoạn chuyển đổi từ quản lý sang phục vụ. Nền tảng chính quyền điện tử của Hanel bám sát các nhu cầu phát triển của chính phủ như nghị quyết 36a/ NQ-CP, nghị quyết 19/ NQ-CP và sẵn sàng cho các luật mới về thông tin như Luật tiếp cận thông tin. Hiệu quả của việc ứng dụng nền tảng chính quyền điện tử này không chỉ phục vụ cho quá trình tin học hóa chính quyền mà còn hướng tới một chính quyền thông thái hơn, nâng cao hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền theo mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Mục tiêu ứng dụng của các sản phẩm chính quyền điện tử của Hanel là tăng từ 5 đến 10% hiệu quả kinh tế xã hội của thành phố, và gia tăng đáng kể chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với hoạt động của chính quyền.OEP (Open Egov Platform - OEP) được tích hợp từ các phần mềm mã nguồn mở hàng đầu trên thế giới trong từng thành phần và được thiết kế phù hợp với các hệ thống lớn và yêu cầu của hệ thống chính phủ điện tử. OEP cung cấp kiến trúc dữ liệu theo các quy định của Chính phủ Việt Nam trong từng lĩnh vực nghiệp vụ.
 
Giải pháp Chính quyền điện tử địa phương

Giải pháp Chính quyền điện tử địa phương

OEP (Open Egov Platform - OEP) được tích hợp từ các phần mềm mã nguồn mở hàng đầu trên thế giới trong từng thành phần và được thiết kế phù hợp với các hệ thống lớn và yêu cầu của hệ thống chính phủ điện tử. OEP cung cấp kiến trúc dữ liệu theo các quy định của Chính phủ Việt Nam trong từng lĩnh vực nghiệp vụ. OEP tích hợp các công nghệ mở hàng đầu thế giới như:
 
Xem thêm >
Giải pháp dịch vụ công trực tuyến cho các bộ ngành

Giải pháp dịch vụ công trực tuyến cho các bộ ngành

Giải pháp dịch vụ công trực tuyến cho các bộ ngành bao gồm:
*Cổng dịch vụ công trực tuyến tập trung.
* Xác thực tài khoản công dân doanh nghiệp.
*Cơ sở dữ liệu hỗ trợ nhập đơn trực tuyến.
*Thanh toán trực tuyến.
*Xử lý nghiệp vụ gắn liền với xử lý hồ sơ.
* Tích hợp các hệ thống, CSDL phục vụ tác nghiêp,Trả kết quả trực tuyến với chữ ký số.
*Báo cáo thống kê đa chiều.


 
Xem thêm >
Giải pháp phần mềm quản lí bệnh án điện tử

Giải pháp phần mềm quản lí bệnh án điện tử

Giải pháp chuẩn hóa hồ sơ bệnh án điện tử đối với hệ thống y tế toàn quốc, đảm bảo tích hợp, trao đổi dữ liệu và tổng hợp báo cáo liên thông giữa các hệ thống và các cơ quan, tổ chức một cách thống nhất.
 
Xem thêm >
Đối tác: