HANEL TỔ CHỨC LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CÁN BỘ

Ngày 8/5/2024, tại trụ sở Công ty, Ban Tổng giám đốc Hanel đã tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm ông Mai Chí Linh giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và phát triển các dự án khoa học – công nghệ.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Bùi Thị Hải Yến, thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, đã khẳng định chủ trương của Ban lãnh đạo Công ty đối với công tác tổ chức cán bộ, đó là coi trọng việc xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng được yêu cầu SXKD, đồng thời quan tâm và ưu tiên củng cố đội ngũ nhân sự chủ chốt, là rường cột cho sự phát triển dài hạn, bền vững của Công ty.
 
  
Bà Bùi Thị Hải Yến cũng giao nhiệm vụ cho ông Mai Chí Linh ở cương vị mới cần luôn trung thành với Công ty, tiếp tục trau dồi, nâng cao kiến thức chuyên môn và quản lý, phát huy tinh thần trách nhiệm và đổi mới sáng tạo, để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công việc.
 
Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Tổng giám đốc Công ty, kiêm Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và phát triển các dự án khoa học – công nghệ đã dặn dò, giao nhiệm vụ cho ông Mai Chí Linh cùng Ban lãnh đạo Trung tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc kế hoạch công tác và xây dựng, đào tạo đội ngũ nhân lực của Trung tâm đáp ứng yêu cầu phát triển dài hạn của công ty.
 
 
Ông Mai Chí Linh xúc động bày tỏ sự tri ân đối với Ban Tổng giám đốc Công ty và Ban Giám đốc Trung tâm đã đào tạo, hướng dẫn ông trong công việc và ghi nhận, tin tưởng bổ nhiệm ông vào vị trí Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và phát triển các dự án khoa học – công nghệ, hứa sẽ tiếp tục phấn đấu để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chức trách được giao.

Các tin bài khác:

Đối tác: