Tuyên bố Bản quyền & Thương hiệu

Chào mừng bạn ghé thăm website Công ty cổ phần Hanel !

Chúng tôi mong bạn vui lòng dành thời gian đọc những thông tin dưới đây:

Bản quyền và Thương hiệu

Tuyên bố các quyền Sở hữu trí tuệ của Công ty cổ phần Hanel đối với các đối tượng thể hiện trên website www.hanel.com.vn.

Trang web này và tất cả nội dung của website www.hanel.com.vn, bao gồm nhưng không giới hạn các văn bản, thiết kế, đồ họa, giao diện, hình ảnh, mã code đều thuộc bản quyền của Công ty cổ phần Hanel. 

Bất kỳ nội dung nào thuộc website này bao gồm nhãn hiệu, tên thương mại, mẫu logo công ty hoặc sản phẩm, kiểu dáng sản phẩm ... đều thuộc quyền sở hữu của Công ty cổ phần Hanel và được bảo hộ theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam và các văn bản liên quan. 

Mọi hành vi sao chép, trích dẫn, sửa đổi, phân phối, xuất bản, lưu thông... vì mục đích thương mại dưới mọi hình thức và không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của Công ty cổ phần Hanel là xâm phạm bản quyền. Công ty cổ phần Hanel có quyền yêu cầu người sử dụng chấm dứt việc sử dụng và bồi thường thiệt hại (nếu có). 
 
Công ty cổ phần Hanel chịu trách nhiệm đảm bảo tính hợp pháp của việc cung cấp nội dung trên website đến người sử dụng. Mọi thông tin, hình ảnh và toàn bộ nội dung được đăng tải trên website tuân thủ các quy định của pháp luật và phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam. 

 
40 năm
thành lập và phát triển
11 công ty
thành viên
17 công ty
liên kết trong nước
2 công ty
liên doanh nước ngoài
Đối tác: