Ban lãnh đạo

 

 

NGUYỄN ĐÌNH VINH

Chủ tịch Hội đồng quản trị

 

 
 

Ths. BÙI THỊ HẢI YẾN

Thành viên HĐQT

Tổng Giám đốc

 Ths. NGUYỄN MINH TRANG

Thành viên HĐQT

Phó Tổng Giám đốc

 

 
 
 
 

 

 

38 năm
thành lập và phát triển
11 công ty
thành viên
17 công ty
liên kết trong nước
2 công ty
liên doanh nước ngoài
Đối tác: