Sứ Mệnh - Tầm Nhìn – Giá Trị Cốt Lõi


Tầm nhìn & Sứ mệnh
 
Hanel phấn đấu trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong nước và khu vực trong lĩnh vực công nghệ thông tin, công nghệ số, đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ cao.

Trong kỷ nguyên số, mục tiêu của Hanel là tiên phong về công nghệ số, phát triển bền vững với công nghệ là thế mạnh và ưu thế cạnh tranh, cùng các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu Việt Nam tạo ra các giải pháp tiên tiến phục vụ cho sự phát triển của cộng đồng và xã hội.Giá trị cốt lõi - Core values

1. Đạo đức - Ethical.
2. Sáng tạo - Innovation.
3. Kết nối - Collaboration.
4. Liên tục hoàn thiện -  Continuous Improvement.
5. Tôn trọng từng đồng xu của khách hàng - Respect customers' value gain.
Lĩnh vực chủ chốt - Core areas

Dịch vụ thông minh: Giao thông thông minh, Chăm sóc sức khỏe thông minh, Thành phố thông minh, An ninh mạng.
Smart services: Intelligent Transportation System, Smart Healthcare Smart Cities, Cyber security.

Hạ tầng cho doanh nghiệp thông minh: Khu CNTT tập trung; Logistic thông minh; Năng lượng sạch.
Infrastructure for smart business: IT park, Smart logistic, Clean Energy.

Công nghiệp 4.0: Sản xuất thông minh, Internet vạn vật.
Industry 4.0: Smart manufacturing, IoT. 
40 năm
thành lập và phát triển
11 công ty
thành viên
17 công ty
liên kết trong nước
2 công ty
liên doanh nước ngoài
Đối tác: