Sứ Mệnh - Tầm Nhìn – Giá Trị Cốt Lõi

Tầm nhìn & Sứ mệnh

Là công ty dẫn lối trong việc nâng cao năng lực của Việt Nam và các nước trong khu vực thông qua ứng dụng KHCN và CNTT-TT dựa trên sự liên tục đổi mới sáng tạo và sức mạnh kết nối của các thành tựu công nghệ quốc tế cùng với những chuyên gia, kỹ sư người Việt.

Vision & Mission

Is an enabling and leading company in enhancing Vietnam's and regional company in enhancing Vietnam's and regional competitive capability via STEM and ICT applications, based on a continuous improvement and innovation to collaborate global leading technologies partners and Vietnamese talents.Giá trị cốt lõi - Core values

1. Đạo đức - Ethical.
2. Sáng tạo - Innovation.
3. Kết nối - Collaboration.
4. Liên tục hoàn thiện -  Continuous Improvement.
5. Tôn trọng từng đồng xu của khách hàng - Respect customers' value gain.
Lĩnh vực chủ chốt - Core areas

Dịch vụ thông minh: Giao thông thông minh, Chăm sóc sức khỏe thông minh, Thành phố thông minh, An ninh mạng.
Smart services: Intelligent Transportation System, Smart Healthcare Smart Cities, Cyber security.

Hạ tầng cho doanh nghiệp thông minh: Khu CNTT tập trung; Logistic thông minh; Năng lượng sạch.
Infrastructure for smart business: IT park, Smart logistic, Clean Energy.

Công nghiệp 4.0: Sản xuất thông minh, Internet vạn vật.
Industry 4.0: Smart manufacturing, IoT. 
37 năm
thành lập và phát triển
11 công ty
thành viên
17 công ty
liên kết trong nước
2 công ty
liên doanh nước ngoài
Đối tác: