Transparent Resource Portfolio Management System

Transparent Resource Portfolio Management System là một ứng dụng phần mềm quản lý dự án theo thời gian thực, có tính cộng tác cao và dễ dàng sử dụng để giúp đội nhóm của bạn hoàn thành công việc xuất sắc.

Hệ thống này kết hợp theo dõi thời gian và quản lý công việc trong một không gian trực tuyến cộng tác, để gắn kết nhóm của bạn và điều hành làm tăng năng suất và lợi nhuận.

Lợi ích

 • Tự động hóa và tăng tốc
 • Tích hợp tất cả các bộ phận & dữ liệu với nhau
 • Giảm thiểu tình trạng vượt chi phí dự án
 • Giảm thiểu “thời gian chết” và các hoạt động bị chậm trễ
 • Kiểm soát chặt chẽ các chi phí của tổ chức
 • Theo dõi và giám sát các hoạt động
 • Nhận được các thống kê theo thời gian thực

 

 

Quản lý dự án

 • Thành lập dự án
 • Danh mục dự án
 • Quản lý các giai đoạn dự án
 • Dự án mẫu
 • Quản lý ngân sách dự án
 • Mốc dự án
 • Lập kế hoạch
 • Danh sách công việc
 • Quản lý quy trình kinh doanh
 • Theo dõi vấn đề trong dự án
 • Quản lý rủi ro và sự thay đổi
 • Báo cáo dự án

Quản lý công việc

 • Tạo công việc mới
 • Danh sách công việc
 • Công việc lặp lại
 • Báo cáo công việc

Quản lý nguồn lực

 • Quản lý vai trò & khả năng của nhân viên
 • Quản lý nhà thầu
 • Quản lý thiết bị
 • Phân bổ nguồn lực
 • Quản lý thời gian
 • Theo dõi chi phí

Quản lý bảng chấm công

 • Lịch biểu
 • Bảng nhập thời gian hàng ngày
 • Danh sách Bảng chấm công
 • Quản lý nghỉ phép

Quản lý chi phí dự án

 • Bảng nhập chi phí chi tiết
 • Danh sách chi phí
 • Tính toán nguyên vật liệu và ước tính thời gian sử dụng máy móc.
 • Chi phí nội bộ
 • Phí cố định
 • Theo dõi thời gian và chi phí
 • Báo cáo chi phí

Quản lý thanh toán dự án

 • Quản lý hợp đồng
 • Hóa đơn
 • Quản lý các mốc thanh toán
 • Thời gian và tài liệu thanh toán
 • Quản lý tiến độ thanh toán

Tính năng cộng tác

 • Cảnh báo bằng Email
 • Giám sát công việc
 • Thảo luận công việc
 • Diễn đàn
 • Gửi tin nhắn nhanh
 • RSS Feed 
 • Lịch biểu của nhóm
 • Wiki

Các tính năng mở rộng khác

 • Quản lý tài liệu: Chia sẻ, quản lý phiên bản, khóa tài liệu
 • Tích hợp với module quản lý nhân sự
 • Tích hợp với Outlook, Google Drive, Dropbox
 • Hỗ trợ quản lý dự án theo SCRUM: Burndown Charts, Card View, Cycle Time, Analytics, Kanban, Manage Product Backlog, Organize Sprints, Organize Versions, User Stories, Scrum Methodology

Đối tác: