Giải Pháp Bán Lẻ

Giải pháp bán lẻ là một giải pháp tối ưu nhằm giúp doanh nghiệp đơn giản hóa việc quản lý các hệ thống bán hàng, hàng tồn kho, thu mua, quản lý nhân lực và  tài chính. Việc triển khai các mô- đun nhanh chóng giúp doanh nghiệp của bạn mở rộng quy mô kinh doanh một cách hiệu quả, cùng với việc tùy chỉnh các mô-đun giúp xắp xếp kế hoạch tổng thể của doanh nghiệp một cách hợp lý.
*Các tính năng

A. Quản lý các điểm bán hàng
B. Quản lý khách hàng
C. Quản lý hàng tồn kho
D. Quản lý kế toán và nhân sự

Đối tác: