Ngày 28/12/2012, Cục Viễn thông- Bộ Thông tin và Truyền thông đã chính thức cấp Giấy phép số 638/GP-CVT cho Công ty Cổ phần Truyền thông Hanel - công ty con của Công ty TNHH MTV Hanel được thiết lập mạng viễn thông công cộng. 
Cung cấp hạ tầng viễn thông công cộng

Cung cấp hạ tầng viễn thông công cộng

Ngày 28/12/2012, Cục Viễn thông- Bộ Thông tin và Truyền thông đã chính thức cấp Giấy phép số 638/GP-CVT cho Công ty Cổ phần Truyền thông Hanel - công ty con của Công ty TNHH MTV Hanel được thiết lập mạng viễn thông công cộng.
Xem chi tiết
Đối tác: