Công ty liên doanh

Công ty TNHH hệ thống dây Sumi-Hanel

Công ty TNHH hệ thống dây Sumi-Hanel

Tên giao dịch: Sumi-Hanel Wiring Systems Co., Ltd
Tên viết tắt: SHWS
Địa chỉ: Khu Công nghiệp Sài Đồng B, Long Biên, Hà Nội
Công ty TNHH tiếp vận Thăng Long

Công ty TNHH tiếp vận Thăng Long

Tên giao dịch: Dragon Logistics Co., Ltd
Tên viết tắt: Draco
Địa chỉ trụ sở: Lô E-4A, Khu công nghiệp Thăng Long, huyện Đông Anh, Hà Nội
Đối tác: