Hoạt động sự kiện Hanel

HANEL ỦNG HỘ QUỸ “VÌ NGƯỜI NGHÈO” THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2019

HANEL ỦNG HỘ QUỸ “VÌ NGƯỜI NGHÈO” THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2019

Sáng 15/10, Tại Lễ phát động Tháng cao điểm 'Vì người nghèo' năm 2019 do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam - Ban vận động Quỹ 'Vì người nghèo' ...
Xem thêm
HANEL DÀNH CHỨC VÔ ĐỊCH MÔN KÉO CO NỮ TẠI HỘI KHỎE LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN ĐỐNG ĐA

HANEL DÀNH CHỨC VÔ ĐỊCH MÔN KÉO CO NỮ TẠI HỘI KHỎE LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN ĐỐNG ĐA

Sáng 6/10, Liên đoàn Lao động quận Đống Đa phối hợp với Trung tâm Văn hóa thông tin quận Đống Đa tổ chức Lễ khai mạc Hội khỏe công nhân viên ...
Xem thêm
HANEL TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  BẤT THƯỜNG NĂM 2019

HANEL TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

Ngày 26/82019, tại trụ sở công ty, Công ty CP Hanel đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019, thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ ...
Xem thêm
HANEL TỔ CHỨC HỘI NGHỊ  GIỚI THIỆU NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC VÀ  GIỮ CÁC CHỨC DANH QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY CP HANEL

HANEL TỔ CHỨC HỘI NGHỊ GIỚI THIỆU NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC VÀ GIỮ CÁC CHỨC DANH QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY CP HANEL

Chiều ngày 31/7/2019 Công ty CP Hanel đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt để giới thiệu người đại diện phần vốn Nhà nước và giữ các chức danh ...
Xem thêm
THÔNG BÁO V/V TẠM DỪNG THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ TOÀN BỘ QUYỀN GÓP VỐN  CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL TẠI CÔNG TY TNHH ICD HÀ NỘI KHI CÔNG TY TNHH ICD HÀ NỘI TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TỪ 200 TỶ ĐỒNG LÊN 480 TỶ ĐỒNG

THÔNG BÁO V/V TẠM DỪNG THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ TOÀN BỘ QUYỀN GÓP VỐN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL TẠI CÔNG TY TNHH ICD HÀ NỘI KHI CÔNG TY TNHH ICD HÀ NỘI TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TỪ 200 TỶ ĐỒNG LÊN 480 TỶ ĐỒNG

Công ty Cổ phần Hanel xin thông báo về tạm dừng tổ chức đấu giá toàn bộ quyền góp vốn của Công ty Cổ phần Hanel tại Công ty TNHH ICD ...
Xem thêm
HANEL TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

HANEL TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Ngày 28/5/2019, tại trụ sở công ty, Công ty CP Hanel đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, thông qua  kết quả hoạt động SXKD năm ...
Xem thêm
Đối tác: