Tuyển dụngLIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
 
 
 
Phòng Nhân Sự - Công Ty Cổ Phần HANEL
Tầng 5 - Số 2 Chùa Bộc, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, Hà Nội
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Hotline
+84 43 8524555 (số máy lẻ 516)
Email
hr@hanel.com.vn
 
 

 
Đối tác: