Công ty TNHH hệ thống dây Sumi-Hanel

Tên giao dịch: Sumi-Hanel Wiring Systems Co., Ltd
Tên viết tắt: SHWS
Địa chỉ: Khu Công nghiệp Sài Đồng B, Long Biên, Hà Nội
Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất và bán các mạng dây điện, điện tử và các sản phẩm liên quan cho các ngành công nghiệp ô tô và điện tử.

Các đơn vị khác

Đối tác: