Giải Pháp OPENERP

OpenERP là một phần mềm hoạch định nguồn lực doanh nghiệp mẫ nguồn mở, được thiết kế với mục tiêu có đáp ứng nhanh theo các nhu cầu khác nhau của từng doanh nghiệp.
OpenERP bao gồm đầy đủ các ứng dụng kinh doanh: Sales, Quản lý điểm bán lẻ, Quản lý mua hàng, Quản lý dự án , Quản lý kho, sản xuất, Quản lý tài chính và nguồn nhân lực...
  • Dễ sử dụng: Dễ cài đặt, sử dụng, đầy đủ tài liệu hướng dẫn, hỗ trợ nhiều ngôn ngữ
  • Toàn diện: Có đầy đủ các mô đun cần thiết của một doanh nghiệp (hiện tại có hơn 1000 mô đun)
  • Mạnh mẽ:Tự động thu thập và đồng nhất thông tin doanh nghiệp
  • Linh hoạt: Dễ dàng khi nâng cấp hoặc di chuyển hệ thống
Hỗ trợ doanh nghiệp với mọi quy mô: Có thể sử dụng cho doanh nghiệp từ một đến vài nghìn nhân viên.

Đối tác: