Multi-Channel Customer Relationship Management

Quản lý quan hệ khách hàng (CRM) là một phương pháp tiếp cận lấy khách hàng làm trung tâm giúp doanh nghiệp thực hiện chiến lược tổng thể một cách hiệu quả. Hệ thống Quản lý quan hệ khách hàng là một công cụ đắc lực giúp doanh nghiệp sử dụng công nghệ và nhân lực nhằm có cái nhìn sâu sắc vào hành vi của khách hàng và các giá trị của họ.

Lợi ích

 • Giao diện người dung trực quan và dễ sử dụng
 • Hỗ trợ truy cập từ nhiều thiết bị như máy tính bàn, thiết bị di động (điện thoại, máy tính bảng)
 • Hỗ trợ cả trực tuyến lẫn ngoại tuyến
 • Tích hợp các hoạt động trước và sau khi bán hàng vào một hệ thống
 • Tích hợp với mô đun thuyết trình On The Go để dễ dàng giới thiệu sản phẩm với khách hàng
 • Tích hợp MS Outlook & Word, Thunderbird, Cổng khách hàng và rất nhiều tính năng khác

Đối với Kinh doanh

 • Nhắc nhở cuộc hẹn thông minh
 • Tự động hóa các công việc có tính lặp lại
 • Kết nối ứng dụng không giới hạn
 • Báo cáo chi tiết

Đối với Marketing

 • Xem danh sách mục tiêu
 • Theo dõi sâu các chiến dịch 
 • Chiến dịch gửi mail hiệu quả
 • Tự động nắm bắt mục tiêu
 • Báo cáo chi tiết

Đối với Hỗ trợ

 • Quản lý hỗ trợ từng trường hợp
 • Cổng thông tin khách hàng tự phục vụ
 • Quản lý đề mục/các hợp đồng đã ký/đóng
 • Tạo bảng hỏi đáp
 • Báo cáo hiệu quả hỗ trợ

Tính năng thông minh khác

 • Email Marketing
 • Quản lý dự án
 • Cổng khách hàng
 • Quản lý lịch
 • Quản lý tài liệu
 • Kiểm soát nhóm và quyền truy cập
 • Quản lý kho

Đối tác: