Giải Pháp Tem Chống Hàng Giả Điện Tử Qua SMS

  • Dễ dàng xác thực được xuất xứ của hàng hóa mình đang dùng
  • Doanh nghiệp kiểm soát được lượng hàng hóa tiêu thụ
  • Doanh nghiệp có thể kết hợp với các chương trình marketing, giới thiệu sản phẩm thông qua hệ thống tin nhắn, ghi điểm thương hiệu đối với khách hàng sử dụng sản phẩm
  • Doanh nghiệp không lo việc làm giả temdo quản lý bằng phần mềm
  • Tem điện tử sms có cách thức sử dụng đơn giản thân thiện với khách hàng
  • Tem được dán vào sản phẩm, bao gồm các mã an ninh với nhiều số ngẫu nhiên

Đối tác: