Chữ Ký Số Và Thẻ Thông Minh

Vai trò
  • Đảm bảo an toàn bảo mật trên các giao dịch điện tử; Tạo môi trường an toàn, hiệu quả trong các giao dịch điện tử, thúc đẩy hoạt động thương mại điện tử.
  • Đơn giản hóa công nghệ để dễ dàng cho sử dụng; Giảm chi phí, bảo mật cao -> thúc đẩy hiệu quả kinh tế
 
Ứng dụng
  • Chính phủ điện tử
  • Thực hiện giao dịch B2G (hành chính công mức 3: Hải quan điện tử, kê khai thuế điện tử ...), B2B, nội bộ cơ quan quản lý, doanh nghiệp ...
  • Kê khai thuế qua mạng; Ký kết hợp đồng điện tử, Văn bản điện tử, Các chứng từ, Thanh toán điện tử
  • Dịch vụ có độ bảo mật cao, và được bảo hiểm

Đối tác: