Dịch Vụ Ủy Thác Quá Trình Kinh Doanh Của Ngân Hàng _ BPO Banking

Các dịch vụ BPO Banking có thể bao gồm:
- Hoạt động marketing qua điện thoại, hướng dẫn lập và tiếp nhận hồ sơ tín dụng, xử lí hồ sơ và nhập dữ liệu, thẩm tra qua điện thoại, thẩm tra thực địa và các dịch vụ liên quan khác.
- Chăm sóc khách hàng, theo dõi quá trình sử dụng vốn vay kinh doanh, thao dõi, gọi điện nhắc nợ, đòi nợ.
- Phân loại, lập danh mục, sắp xếp và scan số hóa hồ sơ.

Đối tác: