HANEL ĐƯỢC BÌNH CHỌN TOP 10 NƠI LÀM VIỆC TỐT NHẤT VIỆT NAM 2023 – NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, VIỄN THÔNG

Ngày 18/10/2023, trong khuôn khổ Chương trình Nghiên cứu toàn quốc về Nơi làm việc tốt nhất năm 2023, (Top 10 Best WorkPlaces), Viet Research phối hợp với Báo Đầu tư đã công bố Top 10 Nơi làm việc tốt nhất trong ngành Công nghệ thông tin - Viễn thông. Công ty CP Hanel được bình chọn vào Top 10 Nơi làm việc tốt nhất năm 2023- ngành Công nghệ số - phần mềm - dịch vụ Công nghệ thông tin.

Theo Viet Research, Danh sách Top 10 Nơi làm việc tốt nhất được lựa chọn dựa trên các nhóm tiêu chí có phân bổ trọng số phù hợp bao gồm:
Nhóm tiêu chí liên quan đến nhân sự và uy tín nhà tuyển dụng: Được đánh giá dựa trên quy mô nhân sự, cơ cấu lực lượng lao động, uy tín thương hiệu nhà tuyển dụng.
Nhóm tiêu chí liên quan đến hiệu quả sản xuất kinh doanh và triển vọng tăng trưởng: Được đánh giá dựa trên các chỉ tiêu liên quan đến doanh thu, tốc độ tăng trưởng, thị phần.
Nhóm tiêu chí liên quan đến thu nhập và chế độ phúc lợi: Được đánh giá dựa trên các chỉ tiêu liên quan đến thu nhập bình quân của người lao động, chính sách nhân sự, sự hài lòng của người lao động, môi trường làm việc và văn hóa doanh nghiệp.
Danh sách các doanh nghiệp trong Top 10 Nơi làm việc tốt nhất ngành Công nghệ thông tin - Viễn thông được đăng tải trên Cổng thông tin của chương trình https://vbw10.vn/.
 
 

Các tin bài khác:

Đối tác: