Thư cám ơn của Công Đoàn công ty

CÔNG TY TNHH MTV HANEL

    CÔNG ĐOÀN CÔNG TY

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                

                                                                                           Hà Nội, ngày 16  tháng 10 năm 2013

 

THƯ CẢM ƠN

 

Kính gửi: Các đơn vị và cá nhân trong toàn Công ty.

 

            Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc vận động toàn dân tham gia ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra; Được sự quan tâm, tạo điều kiện của đồng chí Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Công ty, ngày 03/10/2013 Công đoàn Công ty đã ra lời kêu gọi đến toàn thể CBCNV toàn Công ty trên tinh thần tự nguyện tùy theo khả năng của mình đóng góp, ủng hộ đồng bào Miền Trung bị thiệt hại nặng nề do bão.

           Qua việc kêu gọi, Công đoàn Công ty đã nhận được sự hảo tâm, nhiệt tình ủng hộ cho đồng bào Miền Trung của nhiều đơn vị và cá nhân trong toàn Công ty (Danh sách cá nhân tham gia ủng hộ được đăng tải trên trang web của Công ty www.hanel.com.vn).

           Ban chấp hành Công đoàn trân trọng cảm ơn các đơn vị và cá nhân đã nhiệt tình ủng hộ, điều này sẽ góp phần tạo nên thành công của hoạt động từ thiện do Công đoàn Công ty phát động.

            Qua thư này, Công đoàn Công ty khẳng định số tiền và hiện vật mà các đơn vị và cá nhân đã ủng hộ sẽ được chuyển đầy đủ đến tận tay các gia đình bị thiệt hại nặng nề do cơn bão số 10 gây ra tại 3 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình ngay trong tháng 10/2013.

             Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn tấm lòng hảo tâm của các đơn vị và cá nhân trong toàn Công ty. Rất mong nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các đơn vị và cá nhân trong các cuộc vận động từ thiện lần sau.

 

            Trân trọng cảm ơn!

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Chủ tịch HĐTV, TGĐ (để b/cáo);

- Lưu VT, Công đoàn/

                                                                            TM. BCH CÔNG ĐOÀN

                                                                                 CHỦ TỊCH

 

                                                                                      Nguyễn Thị Hồng Nhi

 

 

 

DANH SÁCH CÁ NHÂN, ĐƠN VỊ

ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO MIỀN TRUNG – BÃO SỐ 10

( Đợt tháng 10/2013)

 

TT

Tên đơn vị/cá nhân ủng hộ

Số tiền

Hiện vật

I

ĐƠN VỊ

1

Công ty cổ phần Hanel xây dựng

1,500,000

 

2

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Hanel

3,062,000

 

3

Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa

8,220,000

 

4

Trung tâm Hanel - MS

300,000

Quần áo (đ/c Huyền ủng hộ)

5

Phòng Kế hoạch đầu tư Công ty Hanel

2,000,000

Quần áo (đ/c Huệ ủng hộ)

6

Công ty TNHH hệ thống dây Sumi Hanel

0

55 thùng mì tôm

7

Công ty cổ phần CNTT Hanel

3,000,000

 

8

Công ty cổ phần sản xuất gia công và XNK Hanel

20,000,000

 

9

Công ty Cổ phần Haneltrading

'4,550,000

  1 chuyến xe chở quyên góp vào  miền trung

10

Ban dự án Khu công viên CNPM HN

700,000

 

11

Công ty cổ phần Biển Bạc

0

557 kg gạo

12

Công ty Cổ phần Truyền thông Hanel và Công ty SSO

3,013,000

Quần áo

13

Công đoàn Công ty CP Truyền thông Hanel

1,000,000

 

14

Công đoàn Công ty Cổ phần SSO

1,000,000

 

15

Công ty Cổ phần Hanel Sofware

0

Quần áo

16

Văn phòng Công ty mẹ Hanel

5,000,000

Quần áo (chị Thủy ủng hộ)

II

CÁ NHÂN

1

Đ/c Nguyễn Quốc Bình - Tổng Giám Đốc

3,000,000  

2

Đ/c Đoàn Thị Kim Oanh – Phó TGĐ

0

5 thùng mì tôm

3

Đ/c Hoàng Quốc Quân- Phó TGĐ

500,000

 

4

Đ/c Nguyễn Văn Hưởng- Phó ban trường CĐ nghề Thăng Long

500,000

Quần áo

5

Đ/c Lê Gia Ánh – Cố vấn, phụ trách phòng pháp chế

500,000

 

6

Đ/c Trần Thị Vân Thanh – Kiểm sóat viên

500,000

 

7

Đ/c Bùi Thị Thanh Hương – Trưởng ban DA Cảng Cạn

500,000

 

8

Đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhi

300,000

Quần áo

9

Đ/c Đoàn Thị Thanh Mai

500,000

 

10

Đ/c Nguyễn Bích Huyền- Phụ trách phòng truyền thông thương hiệu

300,000

 

11

Đ/c Vũ Vân Anh- Chuyên viên phòng Truyền thông thương hiệu

200,000

 

12

Đ/c Phạm Thị Thanh Tuyền- Chuyên viên phòng pháp chế

100,000

 

13

Đ/c Nguyễn Lan Chi- Chuyên viên VPĐU

100,000

Quần áo

14

Đ/c Đinh Thu Huyền- Cán bộ Công ty CP Đầu tư và đào tạo nghề Hanel

0

2 thùng mì tôm, quần áo và đồ dùng cho học sinh

15

Đ/c Lê Chí Thành- Chuyên viên BDA Cảng Cạn

150,000

 

16

Đ/c Trần Thị Hồng Nhung- Chuyên viên BDA Cảng Cạn

200,000

 

17

Đ/c Đỗ Hữu Đạt- Lái xe BDA Cảng Cạn

150,000

 

18

Đ/c Phạm Trung Kiên – Phó phòng KTTV

100,000

 

19

Đ/c Cao Mai Khanh – Chuyên viên phòng KTTV

100,000

 

20

Đ/c Nguyễn Thị Loan – Chuyên viên phòng KTTV

100,000

 

21

Đ/c Nguyễn Thu Hà – Chuyên viên phòng KTTV

100,000

 

22

Đ/c Đỗ Mai Hà – Phó phòng KTTV

100,000

 

23

Đ/c Đoàn Diệu Linh – Chuyên viên phòng KTTV

100,000

 

24

Đ/c Phạm Thu Trang – Chuyên viên phòng KTTV

100,000

 

25

Đ/c Bùi Thu Trang – Chuyên viên phòng KTTV

100,000

 

26

Đ/c Nguyễn Thị Thủy – Chuyên viên phòng KTTV

100,000

 

27

Đ/c Nguyễn Mạnh Tuấn – Chuyên viên phòng KTTV

100,000

 

28

Đ/c Mạc Công Bình – Chuyên viên phòng QLKT&CN

100,000

Quần áo

29

Đ/c Trịnh Thúy Hạnh- Chuyên viên P. Thương mại

100,000

 

30

Đ/c Đỗ Thị Tú Quyên- Chuyên viên P. Thương mại

100,000

 

31

Đinh Xuân Hiệp- Phó phòng QLKT&CN

100,000  
32

Lê Văn Tuy- Phó phòng QLKT&CN

100,000  
33

Phạm Bích Ngọc- chuyên viên phòng QLKT&CN

100,000  
34

Phạm Minh Nghĩa- chuyên viên phòng QLKT&CN

100,000  

 

Other articles: