This is one of the professions that Hanel has focused on for many years, to bring out the modern and multi-function computer for the Vietnamese.
 
Lắp ráp máy tính

Lắp ráp máy tính

Đây là một trong những ngành nghề công ty TNHH MTV Hanel chú trọng từ nhiều năm qua, nhằm đưa ra được những chiếc máy tính hiện đại, đa tính năng dành cho người Việt Nam.
Detail...