Hội nghị tổng kết năm 2012 và phát động phong trào thi đua yêu nước 2013 của công ty TNHH MTV Hanel

Sáng ngày 11/01/2013 Công ty TNHH MTV Hanel đã tổ chức Hội nghị Tổng kết năm 2012 và phát động phong trào Thi đua yêu nước 2013. Trong bản báo cáo hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty năm 2012, đồng chí Nguyễn Đình Vinh - Ủy viên HĐTV, Phó Tổng giám đốc – đã nêu rõ khó khăn chung của “Tình hình kinh tế Thế giới và trong nước diễn biến phức tạp, khó lường; đặc biệt khủng hoảng kinh tế toàn cầu và khu vực tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp Việt Nam nói riêng đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty.

Tuy nhiên, được sự quan tâm, giúp đỡ của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, UBND thành phố Hà Nội, các Sở, ban, nghành liên quan, các cơ quan Trung ương và Thành phố, với sự quyết tâm cao của Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc và các đơn vị cũng như toàn bộCBCNV, Công ty đã vượt qua khó khăn và hoàn thành vượt mức kế hoạch SX-KD; đặc biệt, một số chỉ tiêu tăng mạnh so với 2011 như: doanh thu tăng 32,7%, nộp ngân sách tăng 89%, lợi nhuận tăng 12%, thu nhập bình quân tăng 27,6%.

Trên cơ sở thành tích năm 2012 và xác định nhiệm vụ 2013, đồng chí Nguyễn Quốc Bình – Bí thư đảng ủy, Chủ tịch HĐTV, Tổng giám đốc nêu rõ “Quyết tâm tổ chức triển khai hiệu quả sản xuất – kinh doanh ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm 2013; triển khai cuộc vận động “Người Hanel dùng hàng Hanel”, phấn đấu đạt “Cờ thi đua của Chính phủ”, “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ”; triệt để chấp hành chống tham nhũng, lãng phí, kiểm soát ngăn ngừa các tệ nạn xã hội và đảm bảo an ninh trật tự…” toàn thể Cán bộ, CNV đã hưởng ứng nhiệt tình và thể hiện quyết tâm cao.


 

Đ/c Nguyễn Đình Vinh -Ủy viên HĐTV, Phó Tổng giám đốc báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012

 


 
Đ/c Nguyễn Đình Vinh - Ủy viên HĐTV, Phó Tổng giám đốc
Nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

 

Các cá nhân nhận Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”
 
Các Tập thể nhận Danh hiệu “Tập thể tiên tiến”

 

Đ/c Nguyễn Quốc Bình – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV, Tổng giám đốc
phát động phong trào thi đua yêu nước 2013


Đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhi – Chủ tịch Công đoàn hưởng ứng phong trào Thi đua năm 2013

 

Đ/c Đinh Xuân Hiệp – Bí thư Đoàn thanh niên hưởng ứng phong trào thi đua 2013

Other articles: