Hanel Production and Im - Export.,JSC

Company Name: HANEL PRODUCTION AND IMPORT – EXPORT JOINT STOCK COMPANY
Abbreviated Company Name: HANEL PT., JSC 
Address: Lô 3, Đường TS8, Khu công nghiệp Tiên Sơn, xã Nội Duệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.
Ngành, nghề kinh doanh: Sản xuất, mua bán, gia công, lắp ráp các sản phẩm điện tử, điện lạnh, đồ gia dụng, đồ dùng cá nhân và gia đình; Môi giới, tư vấn, xúc tiến thương mại; Đại lý mua, bán, ký gửi hàng hóa; Ủy thác xuất nhập khẩu.

Các đơn vị khác