Nacencomm Smart Card Technology.,JSC

Company Name: NACENCOMM – SMARTCARD TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY
Abbreviated Company Name: NACENCOMM.,JSC
Address: 40 Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội
Ngành, nghề kinh doanh: Dịch vụ nghiên cứu khoa học và tư vấn chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thẻ; Dịch vụ cung cấp các sản phẩm thẻ thông minh; Dịch vụ thu hộ cước phí; Dịch vụ thương mại điện tử; Dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng, dịch vụ chứng thư số…

Các đơn vị khác