Hanel Investment.,JSC

Company Name: HANEL INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
Abbreviated Company Name: HANEL INVESTMENT.,JSC
Address: Số 2 Chùa Bộc, Quận Đống Đa, Hà Nội
Ngành, nghề kinh doanh: Sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học, Xây dựng hệ thống mạng lưới truyền tải điện cao thế, kinh doanh dịch vụ viễn thông Internet, cáp truyền hình, VOIP, ISP, đại lý kinh doanh vận tải biển, Kinh doanh xuất nhập khẩu…

Các đơn vị khác