HANEL INDUSTRY ., JSC

Company Name: HANEL INDUSTRY ., JSC
Abbreviated Company Name: HANEL INDUSTRY ., JSC
Address: No. 2 Chua Boc Street, Dong Da District, Hanoi, Vietnam
Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, lắp ráp các thiết bị điện tử, viễn thông; Sản xuất phần mềm tin học; Cung cấp dịch vụ Internet, thiết lập mạng, cung cấp các dịch vụ viễn thông cho công cộng; Tư vấn và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin; Kinh doanh các thiết bị máy tính, viễn thông, kinh doanh bất động sản; Đào tạo công nghệ thông tin, viễn thông và tin học.

Các đơn vị khác