Hanel Telecom.,JSC

Company Name: HANEL TELECOM JOINT STOCK COMPANY
Abbreviated Company Name: HANEL TELECOM.,JSC
Address: No. 2 Chua Boc Street, Dong Da District, Hanoi, Vietnam
Website: http://www.hanoitelecom.net
Ngành, nghề kinh doanh: Dịch vụ viễn thông; Đại lý dịch vụ viễn thông; Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và các dịch vụ liên quan đến máy vi tính; Hoạt động cổng thông tin xử lý dữ liệu và cho thuê và các hoạt động chủ yếu liên quan đến cung cấp thông tin; Sản xuất các sản phẩm điện tử, máy vi tính và các sản phẩm quang học; Bán buôn các thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông.

Các đơn vị khác