Hanel Investment And Vocational Training Joint Stock Company

Company Name: Hanel Investment and Vocational Training joint stock company
Abbreviated Company Name: Hanel Intraining., JSC
Address 1: No 38/27 Lane 41, Vong Street, Dong Tam, Hai Ba Trung, Hanoi
Phone: 84.4.3869.2028
Address 2: No.60 Nguyen Duc Canh, Tuong Mai, Hoang Mai, Hanoi
Phone: 84.4.3662.5866. Fax:84.4.3662.7792.
Website: http://www.daynghehanel.com.vn - http://www.intraininghanel.com.vn
Email: vanphong.ivthanel@gmail.com

Công ty Cổ phần Đầu tư và Đào tạo nghề Hanel. Với đường lối phát triển sản xuất kinh doanh đúng đắn và phù hợp với xu hướng hiện đại, cùng với sự nỗ lực đóng góp của toàn thể cán bộ công nhân viên, giáo viên, Công ty Cổ phấn Đầu tư và Đào tạo dạy nghề Hanel đã khẳng định được vị trí tiên phong của mình trên thị thường đào tạo nghề.  Với những ngành nghề kinh doanh: Đào tạo, dạy nghề điện ngắn hạn, cơ khí, kỹ thuật viên điện, điện tử, điện lạnh; Dịch vụ tuyển chọn và cung cấp nhân sự cho các tổ chức, cá nhân trong nước.

Các đơn vị khác