Hanel Electronics Service Joint Stock Company

Company Name: Hanel Electronics Service joint stock company
Abbreviated Company Name: Haserco., JSC
Address: No. 105, Block A12 Khuong Thuong, Dong Da, Hanoi

Công ty cổ phần dịch vụ điện tử Hanel với các nghành nghề kinh doanh: Tư vấn, kinh doanh, lắp đặt, bảo dưỡng, bảo trì các sản phẩm điện, điện tử, đồ gia dụng, dân dụng, tin học, viễn thông, truyền thông; Đại lý kinh doanh các dịch vụ viễn thông.

Các đơn vị khác