Hanel Information Technology Joint Stock Company

 

Company Name: Hanel Information Technology joint stock company
Abbreviated Company Name:  Hanel - IT., JSC
Address: No. 2 Chua Boc Street, Dong Da District, Hanoi, Vietnam

 
Công ty cổ phần công nghệ thông tin Hanel với các ngành nghề kinh doanh: Nghiên cứu, sản xuất, mua bán các sản phẩm và dịch vụ trong CNTT, điện tử, viễn thông; Đào tạo, tư vấn, chuyển giao công nghệ trong CNTT, điện tử, viễn thông; Sản xuất, mua bán phần cứng, phần mềm tin học.

Các đơn vị khác