STEM Computer Science

STEM-Khoa học Máy tính là một chương trình tích hợp giúp học sinh không chỉ học lập trình mà còn được học về tư duy máy tính và các kỹ năng của thế kỷ 21.

Đối tượng tham gia: học sinh từ lớp 1 trở lên.

Lợi ích khóa học:

Mô tả chương trình:

STEM-Khoa học Máy tính là một chương trình tích hợp giúp học sinh không chỉ học lập trình mà còn được học về tư duy máy tính và các kỹ năng của thế kỷ 21.

Chương trình được xây dựng trên nền tảng của phương pháp hướng dẫn lấy người học làm trung tâm sử dụng việc học dựa vào truy vấn để lôi cuốn học sinh và tạo cho học sinh môi trường trao đổi thực sự là một phần quan trọng của quá trình học. Chương trình được xây dựng các chủ đề mang tính tương tác để học sinh tham gia và tự mình khám phá kiến thức của bài học.

Với các bài học được thiết kế với các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực STEM, chương trình hướng tới sự thành công của học sinh trong thời đại công nghệ cao, kết nối toàn cầu, khám phá, sáng tạo, cộng tác và giải quyết vấn đề. Không giống như các chương trình dạy lập trình vốn chỉ là các khóa ngắn hạn về lập trình và các khái niệm về kiến trúc máy tính, chương trình STEM-khoa học máy tính là một giải pháp lớp học hoàn chỉnh nhấn mạnh vào các thành phần như tư duy máy tính, lập trình, an toàn thông tin, kỹ năng máy tính và logic, kiến thức cơ bản về khoa học máy tính…

 

Bộ môn: STEM Khoa học Máy tính
Cấp độ: Begin và Intermediate (học sinh từ lớp 1 trở lên)
Thời lượng: 15 buổi (30 tiết trong 15 tuần)
Khai giảng: Thứ 6, Thứ 7 và Chủ nhật (lịch khai giảng vui lòng xem tại đây)
Học phí: 3,750,000 đ.

Đối tác: