STEM Entertainment Technology

Zulama là sự kết hợp giữa hai lĩnh vực STEM và Art (Nghệ thuật) cung cấp cho học sinh những kỹ năng về giải quyết vấn đề và tư duy sáng tạo. Các khóa học về Zulama được thiết kế bởi Học viện Công nghệ Giải trí thuộc trường Đại học Carnegie Mellon (Mỹ).

Đối tượng tham gia: học sinh lớp 1 trở lên.

Lợi ích khóa học:

Mô tả chương trình:

Zulama là sự kết hợp giữa hai lĩnh vực STEM và Art (Nghệ thuật) cung cấp cho học sinh những kỹ năng về giải quyết vấn đề và tư duy sáng tạo. Các khóa học về Zulama được thiết kế bởi Học viện Công nghệ Giải trí thuộc trường Đại học Carnegie Mellon (Mỹ).

 

Trong chương trình, học sinh sẽ học những kiến thức cơ bản của phát triển game thông qua các hoạt động thực hành mô phỏng, hình mẫu, các quá trình lặp đi lặp lại của các loại game khác nhau. Các nội dung được truyền tải thông qua môi trường học tập online cũng như các hoạt động thực hành trên lớp học, các hoạt động và các bài tập dựa trên dự án. Việc đánh giá được thực hiện trên từng cá nhân hoặc theo nhóm sử dụng hệ thống đánh giá online, các bài viết, hình thức kiểm tra quiz hoặc các hình thức thảo luận online.

 

 

Bộ môn: STEAM Công nghệ sáng tạo - Khóa học STEAM đầu tiên tại Việt Nam. 
Cấp độ: 1 (học sinh từ lớp 1 trở lên)
Thời lượng: 15 buổi (30 tiết trong 15 tuần)
Khai giảng: Thứ 6, Thứ 7 và Chủ nhật (lịch khai giảng vui lòng xem tại đây).
Học phí: 3,750,000 đ.

Đối tác: