Công ty cổ phần Tân Tạo – Hanel (Tantao – Hanel Corp)

Tên giao dịch: TAN TAO – HANEL CORPORATION

Tên viết tắt: TANTAO – HANEL

Địa chỉ trụ sở: Thôn Đổng Viên, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Hà Nội
Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh bất động sản; Phát triển, xây dựng kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật; Xây dựng kinh doanh nhà máy xử lý cung cấp nước sạch và các nhà máy xử lý nước thải; Hệ thống mạng lưới cung cấp nước sạch; Hệ thống mạng lưới truyền tải điện cao thế và hạ thế; Kinh doanh dịch vụ hạ tầng cơ sở đối với các đô thị mới, nhà ở, căn hộ, văn phòng, nhà hàng, khạch sạn…Mở trung tâm dạy nghề, đào tạo công nhân kỹ thuật phục vụ cho các nhà đầu tư; Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, du lịch, văn hóa, thể thao,…

Các đơn vị khác

Đối tác: