Công ty cổ phần đầu tư Hanel

Tên giao dịch: HANEL INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt: HANEL INVESTMENT.,JSC

Địa chỉ trụ sở: Số 2 Chùa Bộc, Quận Đống Đa, Hà Nội
Ngành, nghề kinh doanh: Sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học, Xây dựng hệ thống mạng lưới truyền tải điện cao thế, kinh doanh dịch vụ viễn thông Internet, cáp truyền hình, VOIP, ISP, đại lý kinh doanh vận tải biển, Kinh doanh xuất nhập khẩu…

Các đơn vị khác

Đối tác: