HANEL TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG LẦN THỨ 8, KHÓA XII.

Ngày 5/1/2019, Công ty Cổ phần Hanel đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8, Khóa XII nhằm giúp các đồng chí đảng viên, CBNV Hanel nâng cao nhận thức, nắm vững các nội dung, chủ trương, quan điểm của Đảng trong các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
 

Tới dự hội nghị có đồng chí Phạm Ngọc – Trưởng phòng Tuyên truyền lịch sử Đảng – Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội. Về phía Đảng bộ Hanel có đồng chí Nguyễn Đình Vinh - Ủy viên thường vụ, Tổng Giám đốc công ty Cổ phần Hanel, cùng các đồng chí Ủy viên trong BCH Đảng ủy, Bí thư các chi bộ, lãnh đạo các đơn vị, đoàn thể, các đồng chí Cán bộ chủ chốt không phải là đảng viên, các quần chúng ưu tú và toàn bộ Đảng viên của 16 chi bộ tham dự hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Đình Vinh Ủy viên thường vụ, Tổng Giám đốc Hanel và các đồng chí Bí thư các Chi bộ tham dự Hội nghị.
        
 
Đồng chí Phạm Ngọc - Trưởng phòng tuyên truyền lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội
 
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe ông Phạm Ngọc triển khai các nội dung như: Những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về "Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; Triển khai quán triệt, thực hiện Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về "Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương"; Thực hiện Kết luận số 37-KL/TW ngày 17/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về " Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Các đảng viên tham dự Hội nghị
 
Các đại biểu dự hội nghị đã được tiếp thu những vấn đề cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, qua đó giúp cho các cán bộ đảng viên triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết, cụ thể hóa các nội dung trong Nghị quyết, xây dựng chương trình hành động phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị và của Hanel trong thời gian tới

Các tin bài khác:

Đối tác: