HANEL TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Ngày 27/4/2018, tại trụ sở công ty, Công ty CP Hanel đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, thông qua các kết quả hoạt động SXKD 6 tháng cuối năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018.
 


Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã nhất trí cao, thông qua các báo cáo do Ban Tổng giám đốc và Chủ tịch HĐQT trình bày về kết quả hoạt  động SXKD của Công ty CP Hanel từ 28/6/2017 đến hết 31/12/2017, kế hoạch SXKD của công ty năm 2018, báo cáo tài chính 6 tháng cuối năm 2017 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức 6 tháng cuối năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

 

Tại Đại hội, ông Nguyễn Quốc Bình, Chủ tịch HĐQT công ty đã trực tiếp, thẳng thắn trả lời các câu hỏi của cổ đông về phương hướng hoạt động, tiến độ triển khai các dự án chủ chốt của công ty và các nội dung liên quan đến kế hoạch thoái vốn của công ty trong năm 2018.
 

Ông Nguyễn Quốc Bình, Chủ tịch HĐQT Hanel  trả lời các câu hỏi của cổ đông
 
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của công ty CP Hanel đã được tổ chức trang trọng, nghiêm túc, theo đúng các quy định liên quan, và đạt được thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh của Đại hội:

 

Các tin bài khác:

Đối tác: