Khu đô thị Hanel – Alphanam

Đầu tư xây dựng đồng bộ, xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật xung quanh khớp nối với hệ thống hạ tầng của khu vực theo quy hoạch đã được phê duyệt.

  • Qui mô: 48 ha
  • Địa điểm: Phường Phúc Lợi, Phúc Đồng, Việt Hưng, Gia Thụy – Quận Long Biên - Hà Nội.
  • Tổng mức đầu tư dự kiến: 2.438 tỷ
  • Hiện trạng triển khai: Đang thực hiện các thủ tục xin chấp thuận chỉ định nhà đầu tư.
  • Đơn vị hợp tác thực hiện: Công ty cổ phần đô thị Alphanam
Đối tác: