Urban areas supporting High Technical Industrial Park of Sai Dong B, Long Bien, Ha Noi

Xây dựng khu chức năng đô thị đồng bộ về kiến trúc và hạ tầng kỹ thuật, xã hội làm cơ sở triển khai các hạng mục công trình phục vụ nhu cầu ăn ở, sinh hoạt của người lao động trong khu công nghiệp Sài Đồng B, các khu công nghiệp lân cận và của khu vực dân cư.
• Location: Thach Ban Precinct, Long Bien Distric, Hanoi
• Area: 38 ha
• Total investment capital in the first stage: 1,500 billion VND