Sumi - Hanel Wiring System Co., Ltd

Company Name: Sumi-Hanel Wiring Systems Co., Ltd
Abbreviated Company Name:  SHWS
Address: Sai Dong Industrial Zone, Long Bien, Ha Noi.
 Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất và bán các mạng dây điện, điện tử và các sản phẩm liên quan cho các ngành công nghiệp ô tô và điện tử.

Các đơn vị khác