HANEL LÀ THÀNH VIÊN SÁNG LẬP HỘI ĐỒNG DOANH NGHIỆP HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

Lễ ra mắt Hội đồng doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam được Liên đoàn Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI) tổ chức vào sáng 26/4/2023, trong khuôn khổ sự kiện kỷ niệm 60 năm thành lập Liên đoàn. 

Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công, Chủ tịch Tập đoàn THACO Trần Bá Dương và Chủ tịch FPT Trương Gia Bình là 3 đồng Chủ tịch Hội đồng doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam. Công ty CP Hanel là một trong 21 thành viên sáng lập Hội đồng.

Hội đồng có chức năng tập hợp, liên kết, thúc đẩy phát triển các doanh nghiệp lớn, đầu ngành Việt Nam, mở rộng mối quan hệ hợp tác trong nước và quốc tế, phát huy vai trò của các doanh nghiệp đầu ngành trong phát triển các ngành, các địa phương, dẫn dắt các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các doanh nghiệp trong ngành phát triển, qua đó tham gia phát triển cộng đồng doanh nghiệp và góp phần xây dựng nền kinh tế Việt Nam độc lập, tự chủ, hội nhập quốc tế và phát triển bền vững.
 

Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công phát biểu tại lễ kỷ niệm.
 
Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công cho biết: "Hội đồng Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam là tập hợp các doanh nghiệp có tâm, có tầm để tranh thủ trí tuệ, kinh nghiệm của thế hệ doanh nhân đi trước nhằm nâng tầm chất lượng trong tham mưu, phản biện các chính sách phát triển kinh tế đất nước".
 

Lễ ra mắt Hội đồng doanh nghiệp đầu ngành Việt Nam.

Các tin bài khác:

Đối tác: