HANEL TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG NHẬN THỨC VỀ ĐẢNG CHO QUẦN CHÚNG ƯU TÚ NĂM 2022

Thực hiện kế hoach công tác của Đảng ủy Công ty Hanel, được sự đồng ý của Đảng ủy Khối doanh nghiệp Hà Nội, ngày 28/9/2022, Đảng ủy Công ty Hanel đã tổ chức lớp học nhận thức về đảng cho 44 quần chúng ưu tú từ các Chi bộ trong toàn Đảng bộ. 

Tham dự và chỉ đạo lớp học có đồng chí Bùi Thị Hải Yến - Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty.

Trực tiếp giảng dạy lớp nhận thức về đảng cho các quần chúng ưu tú là đ/c Nguyễn Trường Sơn - Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp Hà Nội. Qua lớp bồi dưỡng, các học viên có nhận thức cơ bản, đúng đắn về lịch sử, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; về con đường quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… từ đó học viên có nhận thức, lời nói và hành động đúng đắn, để phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, các đảng viên dự bị phấn đấu trở thành đảng viên chính thức.

Kết quả học tập chính trị của lớp học sẽ là một trong những điều kiện để các cấp ủy đảng xem xét kết nạp đảng viên, trên cơ sở chương trình đã học mỗi quần chúng ưu tú trong lớp học cần nghiêm túc xác định xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn, cần tích cực rèn luyện tu dưỡng phẩm chất đạo đức phấn đấu để trở thành đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Một số hình ảnh của buổi giảng dạy:

 


Các tin bài khác:

Đối tác: