ĐẢNG ỦY CÔNG TY HANEL TỔ CHỨC HỌC TẬP QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ NĂM BCH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII.

Thực hiện Kế hoạch số 54-KH/ĐUK ngày 26/7/2022 của BAn thường vụ Đảng ủy khối DNHN; Kế hoạch số 99-KH/ĐUK ngày 29/7/2022 của Đảng ủy Công Cổ phần Hanel về học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ Năm BCH trung ương đảng khóa XIII.

Ngày 20/8/2022, Đảng ủy Công ty Hanel tổ chức học tập quán triệt nghị quyết theo hình thức trực tiếp và trực tuyến; Tham dự Hội nghị có 168 đảng viên và cán bộ chủ chốt, các quần chúng ưu tú của 13 Chi bộ. Điểm cầu chính học trực tiếp là khối Văn phòng Công ty mẹ tại số 2 Chùa bộc, các điểm cầu còn lại là các Chi bộ trực thuộc. - Đến truyền đạt nghị quyết là đồng chí Đào Tiến Dũng- Phó phòng lý luận chính trị và lịch sử đảng- Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.
Một số hình ảnh của hội nghị:
Các tin bài khác:

Đối tác: