HANEL ỦNG HỘ QUỸ VẮC-XIN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 QUẬN ĐỐNG ĐA

Ngày 2/7/2021, tại Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam quận Đống Đa, đại diện cho Công ty Hanel và các đơn vị thành viên, bà Nguyễn Minh Trang, Phó Bí Tổng giám đốc Công ty đã trao tặng “Quỹ vắc xin phòng chống dịch Covid-19” trên địa bàn quận Đống Đa số tiền 1.000.000.000 đồng.
 

Đ/c Đỗ Trọng Nam , Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Đống Đa đã trân trọng tiếp nhận số tiền ủng hộ của Công ty Hanel.
 

Đ/c Đỗ Trọng Nam đánh giá cao sự quan tâm ủng hộ và sự đóng góp quý báu của Công ty Hanel và các đơn vị thành viên đối với “Quỹ vắc xin phòng chống dịch Covid-19” trên địa bàn quận. Đ/c cho biết đến nay các đơn vị, cá nhân trên địa bàn quận Đống Đa  đã ủng hộ hơn 70 tỷ đồng vào Quỹ Vắc xin phòng chống dịch Covid – 19 toàn quốc.
 

Đ/c Nguyễn Minh Trang, Phó Tổng giám đốc Công ty Hanel cho biết, Ban lãnh đạo và cán bộ nhân viên Công ty Hanel và các đơn vị thành viên nhận thức rất rõ về trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong công tác phòng chống dịch covid-19. Đến nay, Công ty Hanel và các đơn vị thành viên đã đóng góp cho “Quỹ vắc xin phòng chống dịch Covid-19” trên địa bàn Quận Long Biên số tiền 1.400.000.000 đồng, cho “Quỹ vắc xin phòng chống dịch Covid-19” trên địa bàn phường Trung Tự số tiền 162.000.000 đồng.  
 

Các tin bài khác:

Đối tác: