Giải thưởng “Ngôi sao Hanel” 2014

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Công ty TNHH Một Thành Viên Hanel, phối hợp với các đơn vị nòng cốt: Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Ban Truyền thông – Thương hiệu để đề xuất và phát động rộng rãi các giải thưởng lớn nhân dịp kỉ niệm 30 năm ngày thành lập công ty (17/12/1984 – 17/12/2014). Hệ thống giải thưởng này được phổ biến rộng rãi đến toàn thể khối Văn phòng công ty mẹ - Công ty TNHH Một thành viên Hanel cùng toàn thể các công ty con, liên doanh, liên kết. Một giải thưởng quan trọng mừng KN Hanel tuổi 30 đó là giải thưởng “Ngôi sao Hanel” 2014.

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Công ty TNHH Một Thành Viên Hanel, phối hợp với các đơn vị nòng cốt: Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Ban Truyền thông – Thương hiệu để đề xuất và phát động rộng rãi các giải thưởng lớn nhân dịp kỉ niệm 30 năm ngày thành lập công ty (17/12/1984 – 17/12/2014). Hệ thống giải thưởng này được phổ biến rộng rãi đến toàn thể khối Văn phòng công ty mẹ - Công ty TNHH Một thành viên Hanel cùng toàn thể các công ty con, liên doanh, liên kết. Một giải thưởng quan trọng mừng KN Hanel tuổi 30 đó là giải thưởng  “Ngôi sao Hanel” 2014.

  •  Mục đích – Ý nghĩa:
 - Khích lệ, tuyên dương kịp thời các đề xuất, sáng kiến và cải tiến trong công việc giúp tạo ra hiệu quả về thời gian, tài chính, uy tín thương hiệu cho công ty.
- Khuyến khích tư duy đổi mới, sáng tạo và tinh thần đam mê đối với công việc của cán bộ nhân viên công ty.
- Giải thưởng được bình xét và trao tặng hàng năm, vào dịp kỷ niệm thành lập công ty của năm. Giải thưởng lần thứ nhất – Ngôi sao Hanel 2014- được trao tặng vào dịp kỷ niệm 30 năm thành lập công ty.
  • Đối tượng xét tặng:

Mọi người lao động tại công ty Hanel và các công ty thành viên, công ty liên doanh, liên kết.

  • Cơ cấu giải thưởng:

Danh hiệu chung là “Ngôi sao Hanel” và không hạn chế số lượng giải thưởng xét trao.

  • Tiêu chí xét giải:

Cá nhân có đề xuất, sáng kiến, đổi mới trong công tác chuyên môn, đạt được một trong các tiêu chí sau:

-          Tạo ra các giá trị mới về mặt lợi ích kinh tế

-          Hoàn thành tốt và vượt mức kế hoạch được giao

-          Giúp tiết kiệm thời gian, nâng cao chất lượng của quy trình công việc chuyên môn

-          Giúp tiết kiệm chi phí thực hiện công việc chuyên môn, tạo ra giá trị cao về doanh thu, lợi nhuận

-          Có đóng góp tích cực đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp

-          Có đóng góp tích cực về VH – XH được công luận thừa nhận, giúp nâng cao uy tín, thương hiệu công ty trong xã hội

  • Tiêu chí phụ bắt buộc:

 Bên cạnh các yếu tố chuyên môn tùy chọn thì sáng kiến, ý tưởng đăng kí xét giải phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau:

-          Sáng kiến, ý tưởng đăng kí xét giải đã được triển khai thành công và đem lại hiệu quả thiết thực, được kiểm nghiệm trên thực tế

-          Sáng kiến gửi về xét giải không có bất cứ tranh chấp nào về bản quyền tác giả hoặc chủ thể phát sinh ý tưởng

-          Cá nhân đề xuất đăng kí sáng kiến không gặp bất cứ vấn đề gì nghiêm trọng liên quan đến đạo đức, kỉ luật hay pháp luật

  • Phương thức xét giải và thể lệ đăng kí tham gia:

-          Các đơn vị gửi bản đăng kí tham gia giải thưởng Ngôi sao Hanel bao gồm danh sách ứng viên kèm thuyết minh thành tích/sáng kiến cụ thể của từng người. Bản đăng kí này phải có chữ kí và đóng dấu của thủ trưởng đơn vị.

-          Tổ công tác giải thưởng “Ngôi sao Hanel” sẽ họp định kì theo tháng (hoặc quý) để tổng hợp, đánh giá sơ bộ các bản đăng kí của các đơn vị gửi về và báo cáo trình lên Ban Thi đua – Khen thưởng công ty

-          Hội đồng Thi đua – Khen thưởng công ty dựa trên tiêu chí bình xét giải thưởng và bản đăng kí của các đơn vị do Tổ công tác giải thưởng “Ngôi sao Hanel” tổng hợp sẽ tiến hành đánh giá, lựa chọn và ra quyết định tuyên dương danh hiệu “Ngôi sao Hanel” cụ thể.

-          Cuối năm Ban Thi đua – Khen thưởng sẽ đặc biệt lựa chọn ra từ các cá nhân, những đề xuất, sáng kiến xuất sắc nhất đã được tuyên dương danh hiệu “Ngôi sao Hanel” trong cả năm để trao các danh hiệu Ngôi sao Hanel của năm đó.

-          Liên hệ giải đáp thắc mắc và tiếp nhận bản đăng kí của các đơn vị: 

Đ/c Vũ Thị Vân Anh – Thư kí Hội đồng xét giải.

Tel: 04 3852 2012 / 3852 4555 – Ext: 109

Email: anhvtv@hanel.com.vn

Other articles: