Sứ Mệnh - Tầm Nhìn – Giá Trị Cốt Lõi

Tầm nhìn & Sứ mệnh

Là công ty dẫn lối trong việc nâng cao năng lực của Việt Nam và các nước trong khu vực thông qua úng dụng KHCN và CNTT-TT dựa trên sự liên tục đổi mới sáng tạo và sức mạnh kết nối của các thành tựu công nghệ quốc tế cùng với những chuyên gia, kỹ sư người Việt.

Vision & Mission

Is an enabling and leading company in enhancing Vietnam's and regional company in enhancing Vietnam's and regional competitive capability via STEM and ICT applications, based on a continuous improvement and innovation to collaborate global leading technologies partners and Vietnamese talents.Giá trị cốt lõi - Core values

1. Đạo đức - Ethical
2. Sáng tạo - Innovation
3. Kết nối - Collaboration
4. Liên tục hoàn thiện -  Continuous Improvement
5. Tông trọng từng đồng xu của khách hàng - Respect customers' value gain
Lĩnh vực chủ chốt - Core areas

Dịch vụ thông minh: Giao thông thông minh, Chăm sóc sức khỏe thông minh, Thành phố thông minh, An ninh mạng
Smart services: Intelligent Transportation System, Smart Healthcare Smart Cities, Cyber security

Hạ tầng cho doanh nghiệp thông minh: Khu CNTT tập trung; Logistic thông minh; Năng lượng sạch
Infrastructure for smart business: IT park, Smart logistic, Clean Energy

Công nghiệp 4.0: Sản xuất thông minh, Internet vạn vật
Industry 4.0: Smart manufacturing, IoT 
34 năm
thành lập và phát triển
10 công ty
thành viên
20 công ty
liên kết trong nước
2 công ty
liên doanh nước ngoài
Đối tác: