Lịch sử phát triển

CÔNG TY MẸ HANEL
 
Công ty được thành lập theo quyết định số 8733-QĐ/TCCQ ngày 17/12/1984 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thành lập Công ty Điện tử Hà Nội;
Ngày 28/6/2004, thực hiện Quyết định số 104/2004/QĐ-UB của UBND Thành phố Hà Nội về việc thí điểm chuyển Công ty Điện tử Hà Nội sang tổ chức và hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con;
Ngày 26/10/2004, thực hiện Quyết định số 163/2004/QĐ-UB của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Điện tử Hà Nội;
Ngày 4/11/2005, thực hiện Quyết định số 7345/QĐ-UB của UBND Thành phố về việc phê duyệt Quy chế tài chính Công ty Điện tử Hà Nội thí điểm chuyển sang tổ chức và hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con;
Ngày 13/07/2010 thực hiện Quyết định số 3463/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc chuyển Công ty mẹ - Công ty Điện tử Hà Nội thành Công ty TNHH một thành viên Điện tử Hanel hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con;
Ngày 08/10/2010 thực hiện Quyết định số 4950/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc đổi tên Công ty TNHH một thành viên Điện tử Hanel thành Công ty TNHH MTV Hanel.
Từ khi Công ty được thí điểm mô hình Công ty mẹ - Công ty con năm 2004 cho đến năm 2010 được chính thức quyết định hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con và tiếp sau đó từ 2010 đến nay, Công ty Hanel đã khai thác khá thành công những lợi thế của mô hình này.Triển khai hiệu quả các hoạt động SXKD của Công ty mẹ; đồng thời hỗ trợ các công ty thành viên đạt và vượt kế hoạch SXKD được giao.
 
Các công ty thành viên, liên doanh, liên kết :

Năm 1984
17/12/1984: Thành lập Công ty Điện tử Hà Nội

Năm 1987
- Thành lập Xí nghiệp Dịch vụ Điện tử Dân dụng
- Thành lập Xí nghiệp Cơ khí Điện tử
- Thành lập Xí nghiệp Điện tử Thành Công

Năm 1988
- Thành lập Xí nghiệp Vật liệu Điện tử

Năm 1989
- Thành lập Xí nghiệp Điện tử chuyên dụng

Năm 1992
- Thành lập Công ty Cổ phần VICOSIMEX

Năm 1993
- Thành lập Công ty liên doanh Đèn hình ORION-HANEL
- Thành lập Ban quản lý Khu công nghiệp Sài Đồng B
- Thành lập Công ty liên doanh Thương mại DAEHA

Năm 1994
- Thành lập Công ty Cổ phần HANEL Xốp nhựa
- Thành lập Công ty liên doanh Điện tử DAEWOO-HANEL
- Thành lập Công ty liên doanh DAEWOO-HANEL (tổ hợp Sài Đồng A)

Năm 1996
- Thành lập Công ty liên doanh Tiếp vận Thăng Long
- Thành lập Công ty liên doanh Hệ thống dây SUMI-HANEL

Năm 1998
- Thành lập Trung tâm Điện tử Công nghiệp Tự Động hóa
- Thành lập Trung tâm Cơ khí Điện tử
- Thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin

Năm 2000
- Thành lập Trung tâm Nghiên cứu Phát triển
- Thành lập Xí nghiệp Sản xuất & Gia công Hàng xuất khẩu

Năm 2001
- Thành lập Trung tâm Công nghệ Phần mềm Hà Nội
- Thành lập Trung tâm Thương mại HANEL
- Thành lập Công ty Cổ phần Hà Nội TELECOM
- Thành lập Công ty liên doanh HANEL–KUWAIT

Năm 2002
- Thành lập Công ty liên doanh Sản xuất Khuân mẫu chính xác SIN-HANEL
- Thành lập Trung tâm Tư vấn Tài chính
- Thành lập Trung tâm Tư vấn Thiết kế xây dựng

Năm 2003
- Thành lập Công ty liên doanh NOBLE–VIETNAM
- Thành lập Công ty Cổ phần Dịch vụ Khu công nghiệp HANEL

Năm 2004
- Chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - công ty con theo Quyết định số 90/2004/QĐ-TTg ngày 24/05/2004 của Thủ tướng Chính.Phủ.

Năm 2005
- Thành lập Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh

Năm 2006
- Thành lập Công ty Cổ phần Công nghệ Thông tin HANEL
- Thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư và Đào tạo dạy nghề HANEL
- Thành lập Công ty Cổ phần Tự động hóa và Cơ khí Điện tử HANEL
- Thành lập Công ty Cổ phần Dịch vụ Điện tử HANEL
- Thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh thương mại HANEL
- Thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng hạ tầng HANEL
- Thành lập Công ty Cổ phần Phần mềm và Truyền thông HANEL
- Thành lập Công ty Cổ phần Sản xuất Gia công và Xuất nhập khẩu HANEL
- Thành lập Công ty Cổ phần Nhựa và Bao bì HANEL
- Thành lập Công ty Cổ phần Công nghệ Tương lai

Năm 2007
- Thành lập Công ty Cổ phần Sản xuất Điện tử Công nghệ cao HANEL

Năm 2008
- Thành lập Công ty Cổ phần Truyền thông HANEL
- Thành lập Công ty Cổ phần Bất động sản HANEL
- Thành lập Công ty Cổ phần Phát triển Truyền thông Hà Nội
- Thành lập Công ty Cổ phần Xây dựng Hanel

Năm 2009
- Thành lập Công ty Cổ phần Bất động sản HANEL-HIMLAM
- Thành lập Công ty Cổ phần Tân Tạo-HANEL
- Thành lập Công ty Cổ phần Du lịch và khai khoáng Bắc Kạn
- Thành lập Trung tâm xuất khẩu lao động HANEL
- Thành lập Công ty Cổ phần Đô thị sinh thái Vân Nội
- Thành lập Công ty Cổ phần Công nghệ thẻ Nacencomm
- Thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Sài Đồng
- Thành lập Trung tâm Đào tạo & Cung ứng nhân lực Quốc tế Hanel

Năm 2010
- Thành lập Công ty Cổ phần Hanel Telecom
- Khai trương Trung tâm Dữ liệu hợp nhất Hanel - CSF
- Chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty TNHH Một thành viên và đổi tên là Công ty TNHH Một thành viên Hanel theo Quyết định số 3463/QĐ-UBND ngày 13/7/2010 và Quyết định số 4950/QĐ-UBND ngày 8/10/2010 của UBND Thành phố Hà Nội.

Năm 2011
- Khởi công Khu Công viên công nghệ Phần mềm Hà Nội

Năm 2012
- Thay đổi logo Hanel
- Khởi công Tổ hợp công nghiệp phụ trợ Hanel tại Hanssip

Năm 2016
- Khởi công Cảng thông quan nội địa Thành phố Hà Nội.
- Hanel thực hiện cổ phần hóa theo chủ trương của Chính phủ và UBND Thành phố Hà Nội

Năm 2017
-  Chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Hanel
34 năm
thành lập và phát triển
10 công ty
thành viên
20 công ty
liên kết trong nước
2 công ty
liên doanh nước ngoài
Đối tác: